Uređaj za brzi test za neutraliziranje antitijela novog koronavirusa (SARS-Cov-2).