Komplet reagensa za analizu novih antitijela za neutralizaciju koronavirusa (CMIA)